Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Cơ khí hóa khai thác gỗ Lưu hành nội bộ. Trần Công Hoan ...[và những người khác] - Hà Nội Nông thôn 1973 - 315tr. 27cm.

Đầu TTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Bộ môn khai thác

Trình bày về chặt hạ gỗ: khái niệm cơ bản, công cụ chặt, máy móc dùng trong chặt gỗ và kỹ thuật chặt. Vận xuất gỗ và lâm sản khác: vận xuất gỗ bằng súc vật, bằng đường goòng, bằng máy kéo, bằng tời và bằng đường dây cáp. Kho gỗ I: khái niệm, thiết kế, máy móc và thiết bị bóc gỗ trên kho gỗ I. Thiết kế quy trình công nghệ khâu khai thác gỗ.


Gỗ--Cơ khí hóa--Khai thác và vận chuyển
Kho gỗ I

Kho gỗ I Gỗ Khai thác gỗ Lâm nghiệp Cơ khí hóa

634.98 / C

Powered by Koha