Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Công Thung

Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông - Bắc Việt Nam, định hướng các giải pháp sử dụng bền vững Đỗ Công Thung (Chủ biên); Nguyễn Đăng Ngãi...[và những người khác] - Hà Nội Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2018 - 355tr. 24cm,

Đầu TTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng quan tình hình nghiên cứu biển đảo Việt Nam và thế giới; trình bày đặc điểm môi trường sống vùng biển Đông-Bắc Việt Nam; sự đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông-Bắc Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và đề xuất một số định hướng phát triển, khai thác và bảo tồn bền vững tài nguyên và môi trường

9786049137877


TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Đa dạng sinh học Quần đảo đá vôi Phát triển bền vững

333.95 / Đ

Powered by Koha