Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Mậu Dũng

Giáo trình Kinh tế môi trường Nguyễn Mậu Dũng, Vũ Thị Phương Thuỵ ( Đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Song - Hà nội Tài chính 2010 - 168tr 27cm

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương với các câu hỏi, bài tập theo từng chương như: Đánh giá giá trị môi trường; Chính sách quản lý môi trường của Việt Nam và các nước trên thế giới;....

--Giáo trình

Kinh tế môi trường Môi trường

333.7 / K

Powered by Koha