Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Mậu Dũng Chủ biên

Giáo trình Kinh tế môi trường Nguyễn Mậu Dũng, Vũ Thị Phương Thụy (Đồng chủ biên), Nguyễn Văn Song - Hà Nội Tài Chính 2010 - 168tr.,pl. 27cm.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Nội dung của cuốn sách này gồm các phần Khái niệm và vai trò của kinh tế môi trường; Môi trường và phát triển gồm có Mối liên kết giữa môi trường và phát triển kinh tế. Ngoại ứng và mức ô nhiễm tối ưu; Các công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường; So sánh các công cụ chính sách quản lý môi trường; Chính sách quản lý môi trường của Việt Nam và các nước trên thế giới; Đánh giá giá trị môi trường.


Môi trường--Kinh tế

Kinh tế môi trường Môi trường Đánh giá môi trường

333.7 / K

Powered by Koha