Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 52 results. Subscribe to this search

|
1. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí tài nguyên rừng và môi trường

by Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

4. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành kế toán

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành quản trị kinhh doanh

by Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành tài chính ngân hàng

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

7. Chương trình đào tạo (chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

8. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành lâm sinh

by Trường Đại học Nông lâm Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

9. Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành nuôi trồng thủy sản

by Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

10. Giáo trình kinh tế hành chính sự nghiệp Lưu hành nội bộ

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

11. Giáo trình vật lí Dành cho hệ Dự bị đại học

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

12. Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học Địa lí

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

13. Giáo trình tin học Dành cho hệ Dự bị đại học

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

14. Giáo trình đại số tuyến tính và hình học tuyến tính Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Phạm Việt Đức, Phạm Hoàng Hà

by Đỗ, Đức Thái | Phạm, Hoàng Hà | Phạm, Việt Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Giáo trình sinh học Dành cho hệ Dự bị đại học

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

16. Chương trình giáo dục đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành kỹ thuật cơ khí động lực

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Chương trình đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành tự động hóa.

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Giáo trình nhập môn toán tài chính

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành kĩ thuật xây dựng

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha