Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 54 results. Subscribe to this search

|
1. Nghi thức nhà nước Lưu Kiếm Thanh

by Lưu, Kiếm Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Thống kê 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

2. Tìm hiểu Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Văn Thông

by Nguyễn, Văn Thông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Thống kê 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

3. 72 câu giải đáp pháp luật cho phụ nữ Hoàng Minh Ngọc

by Hoàng, Minh Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Phụ nữ 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

4. Hướng dẫn sử dụng 95 loại thuốc thú y của công ty coopers Anh quốc Nguyễn Xuân Bình, Lương Lễ Dũng

by Nguyễn, Xuân Bình | Lương, Lễ Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Long An 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

5. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về nhà ở, đất đai và thuế nhà đất Văn bản hiện hành và những văn bản mới

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nxb.Pháp lý 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

6. Qui định và hướng dẫn về công tác kiểm tra

by Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nxb.Thanh niên 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

7. Qui định và hướng dẫn công tác thu nộp đoàn phí

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Thanh niên 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Tội phạm kinh tế thời mở cửa [Lưu hành nội bộ] Nguyễn Xuân Yêm.. [và những người khác]

by Nguyễn, Xuân Yêm | Nguyễn, Hòa Bình | Nguyễn, Phong Hòa | Hoàng, Xuân Chiến | Bùi, Minh Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Công an Nhân dân 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về chống tham nhũng (Tập hợp đầy đủ các văn bản hiện hành và mới nhất) Nguyễn Ngọc Diệp [Sưu tầm và hệ thống hóa]

by Nguyễn, Ngọc Diệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Công an Nhân dân 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

10. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

by Bộ tài chính - Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nxb.Tài chính 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

11. Tìm hiểu chính sách thuế hiện hành Huỳnh Viết Tấn

by Huỳnh, Viết Tấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Chính trị Quốc gia 1993Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

12. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hoàn, Đặng Thanh Sơn [Sưu tầm]

by Nguyễn, Văn Hoàn | Đặng, Thanh Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Pháp lý 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

13. Các văn bản pháp luật kinh doanh đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân và công ty Việt Nam(CHXHCN) Tập 1 Laws and regulations on indivitual economy, private capitalist economy and companies

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Pháp lý 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

14. Hệ thống các văn bản quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên chức nhà nước Các chế độ phụ cấp lương Tập 2

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Hệ thống các văn bản quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên chức nhà nước Các chế độ phụ cấp lương Tập 1

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Giáo trình chăn nuôi thỏ Bùi Quang Thuần

by Bùi, Quang Thuần.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Giống gia súc miền bắc Việt Nam Trần Thế Thông,..[và những người khác] Tập I Giống lợn (Lợn ỉ và lợn móng cái)

by Trần, Thế Thông | Trần, Doãn Hối | Đậu, Doãn Tuất | Lê, Đức Hảo | Phạm, Hữu Doanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nông thôn 1969Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

18. Phương pháp dự trữ, chế biến thức ăn gia súc Tái bản có bổ sung Lê Sinh Tặng, Nguyễn Chính, Đức Trân

by Lê, Sinh Tặng | Nguyễn, Chính | Đức, Trân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nông thôn 1969Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Nuôi vịt đàn In lần thứ hai có bổ sung Hoàng Vũ

by Hoàng, Vũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Nông thôn 1970Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Điện tử học lý thú E.Xêđôv

by Xêđôv, E.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Thanh niên 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha