Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 54 results. Subscribe to this search

|
21. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXD - 09 - 72 Ủy ban thiết kế cơ bản nhà nước

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [kxb] 1973Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

22. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí tài nguyên rừng và môi trường

by Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

23. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

24. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

25. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành kế toán

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

26. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành quản trị kinhh doanh

by Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

27. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành tài chính ngân hàng

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

28. Chương trình đào tạo (chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

29. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành lâm sinh

by Trường Đại học Nông lâm Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

30. Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành nuôi trồng thủy sản

by Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

31. Cẩm nang về minh bạch tài khóa Phòng Công tác Tài khóa

by Phòng Công tác Tài khóa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

32. Trade facilitation, value creation, and competitiveness: Policy implications for VietNam's economic growth Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Volume 2

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Ngô, Thị Ngọc Huyền | Nguyễn, Thị Phương Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

33. Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Tập 2

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Ngô, Thị Ngọc Huyền | Nguyễn, Thị Phương Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

34. Trade facilitation, value creation, and competitiveness: Policy implications for VietNam's economic growth Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Volume 1

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Ngô, Thị Ngọc Huyền | Nguyễn, Thị Phương Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

35. Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Tập 1

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Ngô, Thị Ngọc Huyền | Nguyễn, Thị Phương Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

36. Trade facilitation, value creation, and competitiveness: Policy implications for VietNam's economic growth Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Summary report

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Ngô, Thị Ngọc Huyền | Nguyễn, Thị Phương Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

37. Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phạm Minh Đức,...[và những người khác] Báo cáo tóm tắt

by Phạm, Minh Đức | Mishra, Deepak | Cheong, Kee-Cheok | Arnold, John | Trịnh, Minh Anh | Nguyễn, Thị Phương Hiền | Ngô, Thị Ngọc Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

38. Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và hỗ trợ quốc tế cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2020

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

39. Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy Main report

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

40. Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam Báo cáo tổng quan

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha