Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 54 results. Subscribe to this search

|
21. Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

22. Quy định pháp luật về đất đai và nhà ở

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

23. Hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

24. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

25. Bộ luật hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

26. Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

27. Các văn bản pháp luật về kinh tế trang trại

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

28. Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (7).

29. Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

30. Luật khoa học và công nghệ

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

31. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

32. Văn bản pháp luật về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (7).

33. Các quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

34. Nghị định của Chính phủ về chế độ kiểm toán và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

35. Nghị định của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

36. Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

37. Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

38. Điều lệ Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản có liên quan

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (12).

39. Pháp luật quản lý nhà nước về lương thực, thực phẩm và an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

40. Quy định pháp luật về xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha