Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 240 results. Subscribe to this search

|
101. Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm. Hội Chăn nuôi Việt Nam Tập 3

by Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

102. Ứng dụng công nghệ sinh học vào thức ăn gia súc ở các nước đang phát triển R. A. Leng

by Leng, R. A | PAO.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trung Tâm Thông Tin Nông Nghiệp - CNTP ấn hành 1993Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

103. Di truyền học động vật F. B. Hutt; Phan Cự Nhân dịch

by Hutt, F. B | Phan, Cự Nhân [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4). Checked out (1).

104. Di truyền học động vật Giáo trình dùng cho các trường đại học Nông nghiệp Nguyên Ân, ...[ và những người khác ]

by Nguyễn, Ân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1983Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

105. Di truyền học quần thể dùng cho các nhà chọn giống động vật W. Stahl, ... [ và những người khác ]

by Nguyễn, Xuân Hồng [Dịch] | Đỗ, Lê Thăng [Dịch] | Trương, Xuân Ngọc [Dịch] | Vahal, J | Rash, D | Siler, R | Stahl, W.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

106. Những vấn đề hóa sinh dinh dưỡng động vật Phí Văn Ba, Lê Doãn Diền....[cùng những người khác]

by Phí, Văn Ba | Lê, Doãn Diền | Nguyễn, Lân Dũng | Bạch, Vọng Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

107. Nguyên lý sinh học của năng suất động vật Hammond,J

by Hammond,J | i Johansson | F haring | Nguyễn Mười.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

108. Cơ sở di truyền chọn giống động vật Phan, Cự Nhân

by Phan, Cự Nhân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] Giáo dục 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

109. Vài nét về lịch sử phát triển của giới động vật Đặng Ngọc Thanh

by Đặng, Ngọc Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học 1969Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

110. Những nguyên tắc phân loại động vật May,ernst

by May,ernst | Phan Thế Việt | Đặng Ngọc Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1974Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

111. Giáo trình di truyền học động vật Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Kim Đường, Phạm Khánh Từ.

by Nguyễn, Minh Hoàn | Nguyễn, Kim Đường | Phạm, Khánh Từ | Trường đại học Nông lâm Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

112. Cảm nhiễm virut hỗn hợp động vật nông nghiệp APACHENKO, V . M

by APACHENKO, V . M | Phan, Thanh Thượng [Người dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

113. Giun sán ký sinh ở động vật Việt Nam Thành phần loài, vị trí và hệ thống phân loại Phan Thế Việt (chủ biên), Nguyễn Thị kỳ, Nguyễn Thị Lê

by Phan, Thế Việt | Nguyễn, Thị Lê | Nguyễn, Thị Kỳ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (7).

114. Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống động vật I.Johansson; Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên,...(dịch) Tập 2

by Johansson, I | Phan, Cự Nhân [Dịch] | Trần, Đình Miên [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1972Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

115. Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống động vật I.Johansson; Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên,...(dịch) Tập 1

by Johansson, I | Phan, Cự Nhân [Dịch] | Trần, Đình Miên [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1972Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

116. Giáo trình di truyền và chọn giống động vật thủy sản Lê Văn Dân

by Lê, Văn Dân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

117. Giáo trình Ngư loại II phân loại giáp xác và động vật thân mềm Tôn Thất Chất, Nguyễn Văn Chung

by Tôn, Thất Chất | Nguyễn, Văn Chung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (19). Checked out (1).

118. Chuột gây hại và phòng trừ bằng phương pháp dân gian Lê Vũ Khôi, Lê Nguyên Khánh

by Lê, Vũ Khôi | Lưu, Nguyên Khánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

119. Hướng dẫn thâm canh đồng cỏ nhiệt đới và á nhiệt đới L.R. Hamphrây

by Hamphrây, L.R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

120. Cá biển Việt Nam Nguyễn Khắc Hường Tập 2 Quyển 1

by Nguyễn, Khắc Hường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Khoa học và kỹ thuật 1991Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha