Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 24 results. Subscribe to this search

|
1. Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở miền núi Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền núi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Lâm nghiệp

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2007Other title: Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền núi.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

2. Animal feeds from waste materials M. T. Gillies

by Gillies, M. T.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 1978Title translated: Thức ăn gia súc lấy từ vật liệu phế thải.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Pourtry, fish and horse genetics growth and reproduction immune response and disease resistance. XVI

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1990Title translated: Sự di truyền, nhân giống của gia cầm, cá và ngựa. Sự phát triển, sản lượng - Sự miễn dịch và sức đề kháng với bệnh tật..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Trails and trials in livestock research E. R. Orskov

by Orskov, E. R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Indonesia Andi Offset 2002Title translated: Thử nghiệm trong nghiên cứu vật nuôi.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Animal feeds formulation Gene M. Pesti, Bill R. Miller

by Pesti, Gene M | Miller, Bill R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 2002Title translated: Công thức thức ăn gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. The value of feed consumotion data for breeding in laying hens P. Luiting

by Luiting, P.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 2002Title translated: Giá trị dinh dưỡng thức ăn dành cho thời ký gà mái đẻ.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. An introduction to practical animal breeding D. C. Dalton

by Dalton, D. C.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Great Britain Granada Title translated: Nhập môn thực hành động vật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

8. Modifying ingestive behaviour to raise animal production in central Vietnam Dam Van Tien

by Dam, Van Tien.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Vietnam 2007Title translated: Thay đổi hành vi ăn uống trong chăn nuôi ở miền Trung Việt Nam.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Underutilized resources as Animal feedstuffs

Material type: book Book; Format: print Publisher: Washington, D.C. National Academy Press 1983Title translated: Sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có thành thức ăn gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Animal technology

Material type: book Book; Format: print Publisher: 2002Title translated: Công nghệ chăn nuôi.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Poultry production Leslie E. Card

by Card, Leslie E.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 2002Title translated: Sản xuất gia cầm.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Livestock and poultry production Harnans Singh, Earl N. Moore

by Singh, Harbans | Moore, Earl N.

Material type: book Book; Format: print Publisher: India 1972Title translated: Chăn nuôi và sản xuất gia cầm.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Swine production in tempererate and tropical environments W. G. Pond, J. H. Maner

by Pond, W. G | Maner, J. H.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 1974Title translated: Chăn nuôi lợn trong môi trường ôn đới và nhiệt đới.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. New aspects of waste recyling as feedstuffs for poultry. A.R.EI Boushy

by EI Boushy, A.R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Netherland 1980Title translated: Các khía cạnh mới trong tái chế chất thải làm thức ăn cho chăn nuôi.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses T.D. St George, M.F Uren, P.L. Young and D. Hoffmann No. 44

Material type: book Book; Format: print Publisher: Canberra Australian Centre for International Agricultural Research 1993Other title: Proceedings of the 1st International Symposium held in Beijing, PRC, 25-27 August 1992..Title translated: Bệnh sốt ngắn ngày liên quan đến virus dại ở bò..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

16. Tropical animal production Climate and housing Geert Montsma

by Montsma, Geert.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1984Title translated: Gia súc miền nhiệt đới.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Poultry health handbook L. Dwight Schwartz, D. V. M

Material type: book Book; Format: print Publisher: University park, Pennsylvania College of Agriculture, The Pennsylvania State University 1977Title translated: Cẩm nang sức khỏe gia cầm.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. The application of nutrition in dairy practice Proceedings of a Symposium

Material type: book Book; Format: print Publisher: Wayne, New Jersey American cyanamid company, Agricultural division 1988Title translated: Áp dụng chế độ dinh dưỡng trong việc chăm sóc bò sữa.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. The sheepman's production handbook George E. Scott

by Scott, George E.

Material type: book Book; Format: print Publisher: U.S.A 1970Title translated: Sổ tay chăn nuôi của người nuôi cừu.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Physiological and environmental factors involved in poultry keeping in tropics A. R. El Boushy

by Boushy, A. R. El.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1978Title translated: Yếu tố sinh lý và môi trường liên quan đến gia cầm tại vùng nhiệt đới.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha