Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 268 results. Subscribe to this search

|
141. Giáo trình miễn dịch học thủy sản Kim Văn Vạn

by Kim, Văn Vạn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

142. Giáo trình Phân bón Nguyễn Như Hà

by Nguyễn, Như Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

143. Giáo trình bao gói nông sản, thực phẩm Nguyễn Mạnh Khải

by Nguyễn, Mạnh Khải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

144. Giáo trình Sinh lý thực vật ứng dụng Vũ Quang Sáng

by Vũ, Quang Sáng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

145. Giáo trình thiết kế thí nghiệm Nguyễn Đình Hiền

by Nguyễn, Đình Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

146. Giáo trình hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh

by Nguyễn, Tất Cảnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

147. Giáo trình điện tử công suất Nguyễn Văn Đường

by Nguyễn, Văn Đường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

148. Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa Bùi Hữu Đoàn

by Bùi, Hữu Đoàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

149. Giáo trình hóa học đại cương Phan Trung Quy

by Phan, Trung Quy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

150. Giáo trình chính sách nông nghiệp Phạm Vân Đình

by Phạm, Vân Đình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4). Checked out (1).

151. Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc Chu Đức Thắng

by Chu, Đức Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

152. Giáo trình cơ học ứng dụng (Ngành Kỹ thuật điện) Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư

by Lương, Văn Vượt | Lê, Minh Lư | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

153. Giáo trình tảo học Tôn, Thất Pháp

by Tôn, Thất Pháp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2012Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (19). Checked out (1).

154. Giáo trình Chăn nuôi trâu bò Nguyễn Xuân Trạch (Chủ biên), Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban

by Nguyễn, Xuân Trạch [Chủ biên] | Nguyễn, Xuân Trạch | Lê, Văn Ban | Mai, Thị Thơm | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8). Checked out (2).

155. Giáo trình Dinh dưỡng Lê Thị Hợp (Chủ biên),...[và những người khác].

by Lê, Thị Hợp [Chủ biên] | Nguyễn, Thị Hoàng Lan [Đồng chủ biên] | Phạm, Duy Tường | Phạm, Văn Hoan | Trần, Thị Lan Hương | Trần, Thị Lụa | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học tự nhiên và công nghệ 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

156. Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Thanh

by Nguyễn, Thị Mai | Nguyễn, Thị Mai | Bùi, Hữu Đoàn | Hoàng, Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

157. Giáo trình chẩn đoán và nội khoa thú y Phạm Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng

by Phạm, Ngọc Thạch | Chu, Đức Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

158. Giáo trình sinh học phân tử Phan Hữu Tôn

by Phan, Hữu Tôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

159. Giáo trình khuyến nông Nguyễn Văn Long

by Nguyễn, Văn Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

160. Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy

by Nguyễn, Trần Oánh | Nguyễn, Văn Viên | Bùi, Trọng Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha