Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 686 results. Subscribe to this search

|
341. Giáo trình xử lý dữ liệu trong nông nghiệp Nguyễn Đình Hiền

by Nguyễn, Đình Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: 630 X] (10).

342. Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành Nguyễn Xuân Thành

by Nguyễn, Xuân Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

343. Giáo trình thiết kế thí nghiệm Nguyễn Đình Hiền

by Nguyễn, Đình Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

344. Giáo trình hình học họa hình Trần Tuấn Hiệp

by Trần, Tuấn Hiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

345. Giáo trình hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh

by Nguyễn, Tất Cảnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

346. Giáo trình kỹ thuật đo lường Ngô Trí Dương

by Ngô, Trí Dương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

347. Giáo trình điện tử công suất Nguyễn Văn Đường

by Nguyễn, Văn Đường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

348. Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa Bùi Hữu Đoàn

by Bùi, Hữu Đoàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

349. Giáo trình hóa học đại cương Dương Văn Đảm

by Dương, Văn Đảm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

350. Giáo trình an toàn điện Vũ Hải Thuận

by Vũ, Hải Thuận.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

351. Giáo trình hóa học đại cương Phan Trung Quy

by Phan, Trung Quy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

352. Giáo trình hóa học môi trường Phan Trung Quý

by Phan, Trung Quý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

353. Giáo trình chính sách nông nghiệp Phạm Vân Đình

by Phạm, Vân Đình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4). Checked out (1).

354. Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc Chu Đức Thắng

by Chu, Đức Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

355. Giáo trình thực tập vi sinh vật Nguyễn Xuân Thành

by Nguyễn, Xuân Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

356. Giáo trình vật liệu xây dựng Nguyễn Khắc Thông

by Nguyễn, Khắc Thông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

357. Giáo trình cơ học ứng dụng (Ngành Kỹ thuật điện) Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư

by Lương, Văn Vượt | Lê, Minh Lư | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

358. Giáo trình tảo học Tôn, Thất Pháp

by Tôn, Thất Pháp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2012Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (19). Checked out (1).

359. Giáo trình Chăn nuôi trâu bò Nguyễn Xuân Trạch (Chủ biên), Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban

by Nguyễn, Xuân Trạch [Chủ biên] | Nguyễn, Xuân Trạch | Lê, Văn Ban | Mai, Thị Thơm | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8). Checked out (2).

360. Giáo trình Định giá đất Hồ Thị Lam Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Quân

by Hồ, Thị Lam Trà | Nguyễn, Văn Quân | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha