Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 279 results. Subscribe to this search

|
121. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp tại xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Phụng

by Nguyễn, Thị Phụng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

122. Nghiên cứu cơ chế chia sẽ lợi ích giữa VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và người dân địa phương tại 2 xã Sơn Trạch và Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01 Đỗ Văn Đức

by Đỗ, Văn Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

123. Đánh giá hiệu quả các mô hình rừng trồng cây bản địa lá rộng tại khu vực đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Viết Thu

by Nguyễn, Viết Thu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

124. Nghiên cứu và lựa chọn các dòng keo lai (Acacia Hybrid) thích hợp cho tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Phạm Ngọc Minh

by Phạm, Ngọc Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

125. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giao rừng ở huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học:60.85.01.03. Phan Cao Thế

by Phan, Cao Thế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

126. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển giống quế địa phương trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học:60.85.01.03. Nguyễn Lê Minh Như

by Nguyễn, Lê Minh Nhu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

127. Đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ba Tơ - Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Phạm Thanh Hải

by Nguyễn, Phạm Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

128. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Phượng Huyền

by Nguyễn, Thị Phượng Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

129. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ các hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Lê Thị Lập

by Lê, Thị Lập.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

130. Đánh giá hiệu quả dự án trồng rừng WB3 tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Tô Văn Vương

by Tô, Văn Vương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

131. Nghiên cứu xây dựng mô hình đồng quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng khu bảo tồn Sao La Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Hà Phước Phú

by Hà, Phước Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

132. Đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Phương Thủy

by Nguyễn, Thị Phương Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

133. Nghiên cứu cấu trúc và đa dạng về loài cây rừng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đặng Công Viên

by Đặng, Công Viên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

134. Nghiên cứu hiện trạng tài nguyên cây gỗ bộ đậu và giải pháp bảo tồn, phát triển một số loài chủ yếu ở tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Lê Công Định

by Lê, Công Định.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

135. Đánh giá tác động của việc mở rộng vườn quốc gia Bạch Mã đến sinh kế của người dân địa phương ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học 60.62.02.01. Lê Thị Thu Thủy

by Lê, Thị Thu Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

136. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Phan Hoài Tuấn

by Nguyễn, Phan Hoài Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

137. Nghiên cứu thành phần loài và những đặc điểm cơ bản của tập đoàn cây gỗ bản địa vùng cát khu vực Bình Trị Thiên. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trần Tuấn Anh

by Trần, Tuấn Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

138. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng thứ sinh nghèo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Anh Đạt

by Nguyễn, Anh Đạt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

139. Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả rừng trồng keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) BV10 luân kỳ II tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Hoàng Nguyên Vũ

by Hoàng, Nguyên Vũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

140. Ứng dụng GIS trong quy hoạch phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Cảnh Dũng

by Nguyễn, Cảnh Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha