Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 279 results. Subscribe to this search

|
41. Đánh giá hiện trạng, tiềm năng và đề xuất định hướng pháp triển du lịch sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Thị Thu Hằng.

by Nguyễn, Thị Thu Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

42. Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương trình sinh trưởng mô tả và dự đoán sinh trưởng cây bình quân lâm phần thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Quỳnh Phương

by Nguyễn, Thị Quỳnh Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

43. Nghiên cứu mốt tương quan giữa diễn biến tài nguyên rừng và năng suất, hiệu quả sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Hoài Giang

by Nguyễn, Thị Hoài Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

44. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp bảo tồn mây tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Diệu Trinh

by Nguyễn, Thị Diệu Trinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

45. Nghiên cứu khả năng cố định CO2 của một số trạng thái rừng đặc dụng tại huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thái Dũng

by Nguyễn, Thái Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

46. Đánh giá khả năng cố định CO2 của một số trạng thái rừng phòng hộ ở ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Hải Thành

by Nguyễn, Hải Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

47. Nghiên cứu quá trình thay đổi hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thàn phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Ngô Xuân Hiền

by Ngô, Xuân Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

48. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững ở huyện Cam Lô, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Tùng Lâm

by Nguyễn, Tùng Lâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

49. Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phát triển một số loài động vật hoang dã nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Thùy Dương

by Nguyễn, Thị Thùy Dương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

50. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững ở vùng đất cát biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Quỳnh Châu

by Nguyễn, Thị Quỳnh Châu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

51. Nghiên cứu mối tương quan giữa hình số với một số nhân tố điều tra cơ bản cây bình quân lâm phần làm cơ sở xây dựng mô hình trữ lượng lâm phần thông ba lá (Pinus kesiya ex Gordon) Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Lành

by Nguyễn, Thị Lành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

52. Lâm học đại cương Dùng rộng rãi trong các ngành Phùng Ngọc Lan, Nguyễn Kim

by Phùng, Ngọc Lan | Nguyễn, Kim | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Source: Lâm sinh họcMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

53. Bài giảng lâm học Các phương thức lâm sinh học cơ bản trong kinh doanh rừng Bùi Đình Toái

by Bùi, Đình Toái | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Source: Lâm sinh họcMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

54. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp bền vững sau khi giao ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Nguyễn Xuân Tuyên

by Nguyễn, Xuân Tuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

55. Đánh giá hiệu quả các mô hình lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Hoàng Công Phúc

by Hoàng, Công Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

56. Nghiên cứu đồng quản lý rừng đặc dụng tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. CHuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lê Văn Hướng

by Lê, Văn Hướng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

57. Đánh giá tác động của thủy điện Alin B1 đến tài nguyên rừng và sinh kế của người dân tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Hoàng Dương Xô Việt

by Hoàng, Dương Xô Việt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

58. Nghiên cứu thực trạng nhằm xây dựng phương án hợp lý phòng cháy chữa cháy rừng của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lê Viết Tý

by Lê, Viết Tý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

59. Nghiên cứu thực trạng triển khai các chính sách và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách giao rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Mai Quang Chính

by Mai, Quang Chính.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

60. Nghiên cứu, lựa chọn các mô hình sản xuất nông lâm kết hợp có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lý Khúc Trường Lâm

by Lý, Khúc Trường Lâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha