Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 279 results. Subscribe to this search

|
81. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất chuyển đồi từ đất lâm nghiệp sang loại đất khác tại huyện Kỳ Tâm, tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nhuyễn Thị Hà

by Nguyễn, Thị Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

82. Đánh giá tình hình khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ theo thí điểm cơ chế chai sẻ lợi ích ở vườn Quốc gia Bạch Mã tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Lê Thị Hằng

by Lê, Thị Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

83. Nghiên cứu hiện trạng tài nguyên cây tinh dầu họ sim (Myrtaceae), bước đầu đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài chủ yeeusowr khu vực Trung Trung Bộ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Lê Văn Ninh

by Lê, Văn Ninh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

84. Nghiên cứu và lựa chọn các dòng keo lai (Acacia hybrid) thích hợp cho tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Ngọc Minh

by Phạm, Ngọc Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

85. Nghiên cứu mô hình nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.02.01 Mai Xuân Cường

by Mai, Xuân Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

86. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.01.03. Nguyễn Mạnh Hà

by Nguyễn, Mạnh Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

87. Đánh giá hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp phát triển rừng trồng ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Xuân Quế

by Nguyễn, Xuân Quế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

88. Phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả rừng tự nhiên với sự tham gia của cộng đồng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Văn Tân

by Phạm, Văn Tân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

89. Nghiên cứu đa dạng loài và thực trạng gây trồng các loài cây vùng bán ngập nước tại hai huyện Phú Ninh và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Lãnh

by Nguyễn, Thị Lãnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

90. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng loài keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn EX Benth) trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phan Minh Toàn

by Phan, Minh Toàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

91. Nghiên cứu quy luật cấu trúc, sinh trưởng, tăng trưởng lâm phần thông Caribee (Pinus Caribaea Morelet) ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.02.01. Hoàng Anh Tùng Hoàng, Anh Tùng

by Hoàng, Anh Tùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

92. Nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và phát triển cây xanh đô thị thành phố Đồng Hới - Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Thuyên

by Nguyễn, Thị Thuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

93. Đánh giá khả năng cố định Carbon của loài cây keo lai ( Accacia Mangium X Accacia Auriculiformis) tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Tri Phương

by Nguyễn, Tri Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

94. Nghiên cứu hiện trạng tài nguyên và các mặt giá trị của hệ thực vật bản địa vùng cát ven biển tại khu vực Nam Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thành Tây

by Nguyễn, Thành Tây.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

95. Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng tại tỉnh Quảng Bình dưới tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đinh Thanh Quang

by Đinh, Thanh Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

96. Bước đầu nghiên cứu sản lượng và đánh giá hiệu quả kinh tế rừng quế (Cinnamomun cassia Blume) trồng thuần loài, đều tuổi tại Bắc Trà My, Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Cao Thành Phúc

by Nguyễn, Cao Thành Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

97. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững trang trại ở huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Lê, Duy Tuyến

by Lê, Duy Tuyến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

98. Nghiên cứu xây dựng mô hình tự quản phòng chát chữa cháy rừng cấp thôn có sự hỗ trợ của các bên liên quan trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Châu Thị Bích Liễu

by Châu, Thị Bích Liễu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

99. Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2005 - 2013 tại hai xã Phước Hòa và Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đặng Ích Phúc

by Đặng, Ích Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

100. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững các mô hình nông lâm kết hợp ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Lê Thị Thanh

by Lê, Thị Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha