Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 777 results. Subscribe to this search

|
381. Nghiên cứu các liều lượng phân bón trong canh tác lúa đối với giống Hẻo Núp trên vùng đất ven biển huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trương Thị Diệu Hòa

by Trương, Thị Diệu Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

382. Khảo nghiệm một số giống lúa mới có triển vọng cho năng suất cao năm 2006, 2007 tại tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Đặng Phúc

by Đặng, Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

383. Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng trong vụ đông xuân 2006 - 2007 tại trạm khảo nghiêm giống Yên Thành, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trương Thị Diệu Hương

by Trương, Thị Diệu Hương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

384. Nghiên cứu tập đoàn giống lúa mới trong vụ hè thu 2005 và đông xuân tại trại giống lúa thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Lê Thị Ngọc Diệp

by Lê, Thị Ngọc Diệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

385. Xác định liều lượng bón lân và kali thích hợp cho lúa trên đất phù sa cổ tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Đình Trình

by Nguyễn, Đình Trình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

386. Xác định liều lượng lân thích hợp cho cây lạc trong mô hình nông lâm kết hợp Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Lan Phương

by Nguyễn, Lan Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

387. Khảo sát cơ cấu giống lạc và khảo nghiệm một số giống lạc có triển vọng ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Lê Văn Anh

by Lê, Văn Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2000. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

388. Xác định sự cân đối các mức bón lân và kali cho lạc trên đất phù sa cổ tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 4.01.01. Trần Văn Tý

by Trần, Văn Tý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

389. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng, giống lạc mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Hoàng Kim Toản

by Hoàng, Kim Toản.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

390. Xác định yếu tố dinh dưỡng chính hạn chế năng suất lạc trên đất nâu đỏ BaZan tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 4.01.01. Võ Lê Duy Lâm

by Võ, Lê Duy Lâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

391. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giống lúa chất lượng trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2009 và 2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Nguyễn Đức Thành

by Nguyễn, Đức Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế [k.nh.x.b] 2010Dissertation note: Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

392. Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2009 - 2010 Dương Thanh Ngọc

by Dương, Thanh Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế [k.nh.x.b] 2010Dissertation note: Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

393. Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2009 - 2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trần Thanh Hải

by Trần Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế [k.nh.x.b] 2010Dissertation note: Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

394. Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng trong vụ đông xuân 2008 - 2009 trên đất thịt nhẹ tại trạm khảo nghiệm giống cây trồng Yên Thành tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Khắc Toàn

by Nguyễn, Khắc Toàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế. 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

395. Khảo nghiệm một số giống lúa nhập nội trên đất thịt nhẹ ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế năm 2008 - 2009 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Lê Hữu Tiến

by Lê, Hữu Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

396. Ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến động thái lân dễ tiêu trong đất, khả năng thu hút lân và năng suất của lúa trên đất phù sa sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Thái Thị Huyền

by Thái, Thị Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

397. Đánh giá khả năng thích nghi của tập đoàn giống lúa nhập nội tại Kim Long - Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Trần Minh Vương

by Trần, Minh Vương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

398. Khảo nghiệm một số giống lúa mới trong năm 2007 - 2008 tại Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Nguyễn Duy Hưng

by Nguyễn, Duy Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

399. Đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu để xác định một số vật liệu thích hợp làm cơ sở cho công tác chọn tạo giống lạc Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Trần Thị Thu Giang

by Trần, Thị Thu Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

400. Khảo nghiệm một số giống lạc có triển vọng trong vụ Xuân 2008 trên đất cát pha và đất phù sa không được bồi hằng năm tại Nghệ An Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Nguyễn Thị Hương Lê

by Nguyễn, Thị Hương Lê.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha