Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 73 results. Subscribe to this search

|
41. Vi sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi Nguyễn Vĩnh Phước

by Nguyễn, Vĩnh Phước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

42. Vi sinh vật học thú y

by Nguyễn,Vĩnh Phước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và trung học chuyên nghiệp 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

43. Dự báo ăn mòn vật liệu kĩ thuật do vi sinh vật M.Rychtera, E.Genovova, B.Nemcova; Đinh Đức Nhuận (dịch)

by Rychtera, M | Genovova, E | Nemcova,B | Đinh, Đức Nhuận [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học kĩ thuật 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

44. Sử dụng vi sinh vật để phòng trừ sâu hại cây trồng Nguyễn Lân Dũng

by Nguyễn, Lân Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1981Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

45. Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật Vũ Kim Dung

by Vũ, Kim Dung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thanh niên 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

46. Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng,...[và những người khác] Tập II

by Nguyễn, Lân Dũng | Phạm, Văn Ty | Nguyễn, Đình Quyến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và trung cấp chuyên nghiệp 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

47. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng,...[và những người khác] Tập II

by Nguyễn, Lân Dũng | Nguyễn, Đăng Đức | Đặng, Hồng Miên | Nguyễn, Vĩnh Phước | Nguyễn, Đình Quyến | Phạm, Văn Ty | Nguyễn, Phùng Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

48. Vi sinh vật và sự chuyển hóa các hợp chất cacbon, nitơ Nguyễn Lân Dũng

by Nguyễn, Lân Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

49. Giáo trình vi sinh vật học thú y Phạm Hồng Sơn

by Phạm, Hồng Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2013Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

50. Xác định hoạt lực kháng sinh bằng vi sinh vật Nguyễn Hoài Nam Tập 1

by Nguyễn, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1986Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

51. Phương pháp nghiên cứu di truyền học vi sinh vật

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1983Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

52. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học Tập 3

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

53. Cơ sở sinh lý học vi sinh vật

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1970Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

54. Enzim vi sinh vật Tập 2

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

55. Bạn và thù dưới ống kính hiển vi Lê Văn Nhương

by Lê, Văn Nhương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

56. Vi sinh vật đất và sự chuyển hóa các hợp chất cacbon, nito Nguyễn Lân Dũng

by Nguyễn, Lân Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

57. Thu nhận và ứng dụng các chất hoạt động sinh học từ vi sinh vật

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

58. Vi sinh vật học Tập II

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

59. Vi sinh vật học Tập I

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1971Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

60. Current topics in microbiology and immunology

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 1972Title translated: Luận đề hiện đại về vi sinh vật học và miễn dịch học.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha