Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 49 results. Subscribe to this search

|
1. Hệ thống hóa các văn bản pháp quy về quy hoạch xây dựng nhà ở và đất đai Nguyễn Trí Hòa...[và những người khác]

by Nguyễn, Trí Hòa | Nguyễn, Trí Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Thống kê 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Ứng dụng hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu GIS để quản lý và phát triển rừng trồng bền vững ở huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Trọng Tiến

by Trần, Trọng Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc và sinh trưởng, làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo sản lượng mủ lâm phần cao su (Havea Brasiliensis), phục vụ cộng tác kinh doanh rừng tại Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Việt Tú.

by Nguyễn, Việt Tú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Ngô Anh Tú

by Ngô, Anh Tú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ biến động quỹ đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000 - 2010. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Phạm Gia Tùng

by Phạm, Gia Tùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Xây dựng hệ thống thông tin giá đất ở tại phường An Cựu - thành phố Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Nguyễn Thị Hải Vân

by Nguyễn, Thị Hải Vân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về cây mây phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Dương Văn Thành

by Dương, Văn Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Ứng dụng ảnh viễn thám và phương pháp xây dựng mô hình rừng ổn định cho rừng tự nhiên phục vụ quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Phan Thanh Quyết

by Phan, Thanh Quyết.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Nghiên cứu mối tương quan giữa hình số với một số nhân tố điều tra cơ bản cây bình quân lâm phần làm cơ sở xây dựng mô hình trữ lượng lâm phần thông ba lá (Pinus kesiya ex Gordon) Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Lành

by Nguyễn, Thị Lành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Ảnh hưởng của việc xây dựng các nhà máy xi măng đến tình hình sử dụng đất và đời sống người dân tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Lê Minh Trị

by Lê, Minh Trị.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Vật liệu xây dựng Bài giảng: Dùng cho ngành Công thôn Đinh Vương Hùng

by Đinh, Vương Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

12. Nghiên cứu thực trạng nhằm xây dựng phương án hợp lý phòng cháy chữa cháy rừng của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lê Viết Tý

by Lê, Viết Tý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Xây dựng mô hình dự báo sản lượng rừng trồng keo lai nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2012 - 2016 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Đinh Công Bình

by Đinh, Công Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Số liệu thống kê ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1996 - 2000.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Other title: Statistical of Agriculture and Rural development 1996 - 2000..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

15. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 30 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2005). Socio - economic statistics of Thua Thien Hue province 30 years of building àd development (1975 - 2005) Trần Hữu Thực

by Trần, Hữu Thực.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Thống kê 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng. Đoàn Định Kiến

by Đoàn, Định Kiến | Đoàn, Như Kim.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

17. Từ điển Kiến trúc - Xây dựng Anh - Việt, Việt Anh Trần Quang

by Trần, Quang | Đỗ, Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Thanh Hóa Thanh Hóa 1998Other title: English Vietnamese - Vietnamese English Dictionary of Architecture and Construction.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

18. Từ điển Xây dựng Anh - Việt. Võ Như Cầu

by Võ, Như Cầu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đồng Nai Đồng Nai 2000Other title: English - Vietnamese dictionary of building.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

19. Từ điển Khoa học - Kỹ thuật Việt - Pháp. Tường Vân

by Tường, Vân | Công, Sơn | Phương, Lan | Trương, Ngọc Diệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Thanh Hóa Thanh Hóa 2000Other title: Dictionnaire Sciences - Techniques Vietnamien - Francais.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Từ điển công trình Anh - Việt Nguyễn Quang Hướng,...[và những người khác]

by Nguyễn, Quang Hướng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha