Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 16 results. Subscribe to this search

|
1. Côn trùng kiểm dịch thực vật Trung tâm phân tích giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật

by Trung tâm phân tích giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của hươu sao (Cervus nippon pseudaxis) nuôi tại miền Trung Việt Nam Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành Chăn nuôi động vật nông nghiệp. Mã số: 4.02.01 Trần Mạnh Đạt

by Trần, Mạnh Đạt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2000Dissertation note: Luận án tiến sĩ Viện Chăn nuôi Quốc gia Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng phát triển loài nhím (Hystrix brachyura Linnaeus) trong điều kiện nuôi nhốt phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình vag bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc si khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Văn Hiên Nguyễn Văn Hiên

by Nguyễn, Văn Hiên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - -Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đặc điểm sinh học và năng suất cây trồng được tưới nước A.X.Krugiưlin ; Hà Học Ngô, Nguyễn Thị Dần dịch

by A.X.Krugiưlin | Hà, Học Ngô | Nguyễn, Thị Dần.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Nông nghiệp 1988Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương (Babylonia areolata, Link 1807) Nguyễn Thị Xuân Thu

by Nguyễn, Thị Xuân Thu | CTV Trung tâm nghiên cứu thủy sản III.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP.Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

6. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh học sinh sản và tình hình khai thác cá Thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1769) nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi tại sông Truồi - Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.70 Ngô Thị Hương Giang

by Ngô, Thị Hương Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tình hình khai thác loài cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus Bloch,1790) ở đàm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.70 Nguyễn Xuân Hiền

by Nguyễn, Xuân Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số giống hoa Lily và hoa chuông mới được tuyển chọn ở trường Đại học Nông Lâm Huế. Luận văn thạc sĩ Sinh học. Chuyên ngành Thực vật học: 60.42.20. Nguyễn Thị Lê Na

by Nguyễn, Thị Lê Na.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Sinh học - Trường Đại học Sư phạm -- Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Ốc bươu vàng biện pháp phòng trừ

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Cẩm nang nuôi cá nước ngọt Nguyễn Quang Linh

by Nguyễn, Quang Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học tự nhiên và công nghệ 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá ngựa xám ( Tor tambroides Bleeker, 1954) ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.03.01. Dương Tuấn Phương

by Dương, Tuấn Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá ong căng (Terapon Jarbua Forsskal, 1775) ở vùng ven biển Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.03.01. Nguyễn Thị Hiền

by Nguyễn, Thị Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn Phenacoccus Manihoti Matile-Ferrero và ong ký sinh Anagyrus Lopezi De Santis Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Bảo vệ thực vật: 60.62.01.12. Nguyễn Thị Giang

by Nguyễn, Thị Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) vùng ven biển Thừa Thiên Huế nhằm đề xuất giải phát phát triển Luận văn thạc sĩ thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.03.01. Hoàng Thị Vân Anh

by Hoàng, Thị Vân Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ thủy sản - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá hanh - Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) ở vùng cửa sông Gianh, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.03.01. Lê Kim Hoàng

by Lê, Kim Hoàng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ thủy sản - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Điều tra hiện trạng sản xuất sắn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng (Phenacoccus Manihoti Matile - Ferrero) tại Phú Yên. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Hồ Kim Lân

by Hồ, Kim Lân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha