Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 29 results. Subscribe to this search

|
1. Giáo trình Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch chủ biên Đào Duy Cầu, Nguyễn Kim Vũ

by Đào, Duy Cầu | Nguyễn, Kim Vũ | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Máy canh tác nông nghiệp Nguyễn Văn Muốn (Chủ biên)... [và những người khác]

by Nguyễn, Văn Muốn | Trần, Văn Nghiễn | Hà, Đức Thái | Nguyễn, Viết Lầu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

3. Máy thu hoạch nông nghiệp Phạm Xuân Vượng

by Phạm, Xuân Vượng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

4. Máy phục vụ chăn nuôi Trần Minh Vượng (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thuận.

by Trần, Minh Vượng | Nguyễn, Thị Minh Thuận.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

5. Hệ thống các tiêu chuẩn khảo nghiệm, giám định chất lượng máy kéo, máy canh tác dùng trong sản xuất nông lâm nghiệp. Hồ Đông Lĩnh, Nguyễn Văn Vinh [tập hợp và biên soạn] Tập II Máy nông nghiệp

by Hồ, Đông Lĩnh | Nguyễn, Văn Vinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

6. Hệ thống các tiêu chuẩn khảo nghiệm, giám định chất lượng máy kéo, máy canh tác dùng trong sản xuất nông lâm nghiệp. Hồ Đông Lĩnh, Nguyễn Văn Vinh tập hợp và biên soạn. Tập I Máy động lực

by Hồ, Đông Lĩnh | Nguyễn, Văn Vinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Máy nông nghiệp dùng cho hộ gia đình và trang trại nhỏ Cục Chế biến lâm sản và ngành nghề nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

by Cục Chế biến lâm sản và ngành nghề nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Công nhân kỹ thuật 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Máy gieo lúa theo hàng Hà Đức Hồ (chủ biên) ...[và những người khác]

by Hà, Đức Hồ | Tôn, Gia Hoá | Lê, Văn Bảnh | Trần, Quang Bình | Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề muối.

Edition: Tái bản lần thứ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

9. Giáo trình Cơ khí nông nghiệp Phan Hòa (chủ biên), Đinh Vương Hùng

by Phan, Hòa | Đinh, Vương Hùng | Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế [Knxb] 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

10. Sử dụng máy trong nông ngiệp Bài giảng: Dùng cho ngành Công thôn Trương Hữu Cường

by Trương, Hữu Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

11. Từ điển cơ điện nông nghiệp Anh - Việt Trần Quang Châu

by Trần, Quang Châu | Trần, Minh Vượng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Cấu tạo máy nông nghiệp Phạm Xuân Vương Tập II

by Phạm, Xuân Vượng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và trung học chuyên nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

13. Cấu tạo máy nông nghệp Nguyễn Bảng, Đoàn Văn Điện Tập I

by Nguyễn, Bảng | Đoàn, Văn Điện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và trung học chuyên nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (13).

14. Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết máy làm đất và công nghệ cơ học những vật liệu nông nghiệp. (Dùng làm giáo trình cho các ngành cơ khí nông nghiệp thuộc các trường đại học nông nghiệp) V.A.JÊLIGỐPXKI

by JÊLIGỐPXKI, A. V.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

15. Máy nông nghiệp Lurie. A. B

by Lurie. A. B | PH.G. Guxinxep [le. l. Davitxon].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Công nhân kỹ thuật Hà Nội Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

16. Máy kéo bông sen Cấu tao - vận hành - chăm sóc

by Nhà máy cơ khí công nghiệp | Nhà máy cơ khí công nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Công nhân kỹ thuật 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

17. Sử dụng máy làm đất Nguyễn Đình Nhuận

by Nguyễn, Đình Nhuận.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao Động 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

18. Kết quả nghiên cứu công cụ và cơ khí nông nghiệp Viện công cụ và cơ giới hóa công nghiệp bộ nông nghiệp Tập 1

by Viện công cụ và cơ giới hóa công nghiệp bộ nông nghiệp | Viện công cụ và cơ giới hóa công nghiệp bộ nông nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1971Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

19. Dùng sức nước kéo cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp Đông, Thạch

by Đông, Thạch | Hoàng, Đạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 1968Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

20. Cơ giới hóa công việc trên đồi dốc STELIAN TRANDAFIR

by TRANDAFIR STELIAN | TEODOR MULEA | IOAN DÊMTRESCU | Hoàng ,Mỹ Phúc [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (12).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha