Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 45 results. Subscribe to this search

|
1. Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản lý rừng cộng đồng. Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2009 Nhiều tác giả; Nguyễn Bá Ngãi, Nguyễn Quang Tân hiệu đính

by Nguyễn, Bá Ngãi | Cục lâm nghiệp Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Đánh giá hiện trạng quản lý rừng dựa vào cộng đồng nhằm đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vừng ở xã QUảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Thị Thùy Trang

by Nguyễn, Thị Thùy Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Phân tích xung đột về chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lý Thị Kiêm

by Lý, Thị Kiêm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đánh giá hiện trạng quản lý rừng tự nhiên và đề xuất các hình thức quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng ở Huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm sinh: 60.62.62. Phạm Tấn Son

by Phạm, Tấn Son.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vững tại ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Văn Tý

by Trần, Văn Tý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Nghiên cứu thực trạng làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi sinh cảnh và quản lý rừng bền vững tại lưu vực hồ tả trạch huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.62. Nguyễn Đình Cường

by Nguyễn, Đình Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Nghiên cứu các xung đột và đề xuất một số giải pháp quản lý xung đột trong quản lý rừng tự nhiên ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Trần Nguyên

by Nguyễn, Trần Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Quản lý bảo vệ rừng Dùng cho sinh viên ngành lâm nghiệp Trần Văn Mão chủ biên..[và những người khác] Tập 1

by Trần, Văn Mão | Đặng, Vũ Cẩn | Hoàng, Kim Ngũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

9. Nghiên cứu đồng quản lý rừng đặc dụng tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. CHuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lê Văn Hướng

by Lê, Văn Hướng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Thu Trang

by Nguyễn, Thị Thu Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Quản lý tài nguyên rừng công cộng Donald A.Messerschmidt

by A.Messerschmidt, Donald | Shepherd, Gill | Rodriguez, Silvia | Phạm, Minh Nguyệt [Người dịch] | P.WMol.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

12. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Quản lý rừng bền vững Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)...[và những người khác]

by Nguyễn,Ngọc Bình | Trần văn Côn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Quy định mới về quản lý các loại rừng, động vật, thực vật hoang dã

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

14. Tìm hiểu mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Thượng Long và xã Hương Phú huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 60.62.65 Phan Văn Hùng

by Phan, Văn Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Đại học Huế, 2012 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững ở xã suối trai thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Krông trai, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Đặng Việt Bắc

by Đặng, Việt Bắc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ . Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Phạm Thị Phương Thảo

by Phạm, Thị Phương Thảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Nông lâm Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Tổng quan và khuyến nghị về kế hoạch- thể chế- tài chính ở các khu rừng đặc dụng tại Việt Nam Martin Geiger...[và những người khác]

by Geiger, Martin.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2002Other title: Institutional and financial arrangements for protected area mangemnt in VietNam overview and recommendations.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả rừng tự nhiên với sự tham gia của cộng đồng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Văn Tân

by Phạm, Văn Tân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp thực hiện Redd+ tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Văn Hợp

by Nguyễn, Văn Hợp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của người dân miền núi huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Hữu Hán

by Nguyễn, Hữu Hán.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha