Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 42 results. Subscribe to this search

|
1. Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới Hoàng Sỹ Động

by Hoàng Sỹ Động.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học kỹ thuật 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Điều tra rừng Giáo trình Đại học Lâm nghiệp Vũ Tiến Hinh (Chủ biên), Phạm ngọc Giao.

by Vũ, Tiến Hinh | Phạm, Ngọc Giao | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

3. Khoa học tài nguyên thiên nhiên Lê Mộng Chân, Nguyễn Văn Huy.

by Lê, Mộng Chân | Nguyễn, Văn Huy | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Quản lý tài nguyên rừng công cộng = Common forest resource management : Thư mục có chú dẫn của các châu Á, Phi và Mỹ La tinh Donal A. Messerchmidt ...[và những người khác] ; Phạm Minh Nguyệt dịch

by Messerchmidt, Donal A | Mol, P.W | Dedrina, Serge | Wiersum, K.F | Rodriques, Sillia | Shepherd, Gill | Vargas, Alberta | Phạm, Minh Nguyệt | Stanfield, David | Stanfield, David.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 1996Other title: Common forest resource management.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Nghiên cứu tập quán và kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Minh Hóa - Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Thị Thanh Thủy.

by Lê, Thị Thanh Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Phân tích một số chính sách, chương trình, dự án đầu tư cho miền núi để phát triển kinh tế xã hội và quản lý tài nguyên rừng bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm nghiệp: 60.62.60. Lê Văn Minh

by Lê, Văn Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiêp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Nghiên cứu mốt tương quan giữa diễn biến tài nguyên rừng và năng suất, hiệu quả sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Hoài Giang

by Nguyễn, Thị Hoài Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ động vật hoang dã tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Vũ Văn Hùng

by Vũ, Văn Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Phân tích diễn biến tài nguyên rừng để phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tại hai xã Thượng Hóa, Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Trần Viết Đông

by Trần, Viết Đông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm tác động đến tài nguyên rừng vườn quốc gia Konkakinh, tỉnh Gia Lai Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Nguyễn Văn Vũ

by Nguyễn, Văn Vũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Đánh giá tác động của thủy điện Alin B1 đến tài nguyên rừng và sinh kế của người dân tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Hoàng Dương Xô Việt

by Hoàng, Dương Xô Việt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Giáo trình kinh tế tài nguyên Nguyễn Văn Song

by Nguyễn, Văn Song.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Tài chính 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

13. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí tài nguyên rừng và môi trường

by Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

14. Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng tại tỉnh Quảng Bình dưới tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đinh Thanh Quang

by Đinh, Thanh Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2005 - 2013 tại hai xã Phước Hòa và Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đặng Ích Phúc

by Đặng, Ích Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên rừng đến sinh kế của người dân xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trương Trịnh Nguyễn

by Trương, Trịnh Nguyễn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của người dân miền núi huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Hữu Hán

by Nguyễn, Hữu Hán.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ khe nước trong - huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Trần Thị Phương Thảo

by Trần, Thị Phương Thảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Đánh giá thực trạng sinh kế hộ và sự tác động của người dân vào tài nguyên rừng tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Viết Hùng

by Nguyễn, Viết Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Nghiên cứu xây dựng mô hình đồng quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng khu bảo tồn Sao La Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Hà Phước Phú

by Hà, Phước Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha