Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Rau ăn lá và hoa Trồng rau an toàn, năng suất, chất lượng cao Trần Khắc Thi ...[và những người khác] - Hà Nội Nxb.Khoa học tự nhiên và công nghệ 2009 - 163tr. 19cm.

Tài liệu tham khảo: tr.159 - 161

Những nguyên tắc chung trong sản xuất rau an toàn. Giá trị kinh tế, tình hình sản xuất, đặc điểm thực vật ,sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loại rau như: bắp cải, su lơ, xà lách, rau muống,..

30.000đ


Rau ăn lá và hoa--Nguyên tắc và kỹ thuật trồng

Làm vườn Trồng trọt Rau ăn lá và hoa Rau muống Cải xanh ngọt Xà lách Su lơ Cải bắp

635.3 / R

Powered by Koha