Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thị Thanh

Công nghệ vi sinh Trần Thị Thanh - Hà Nội Giáo dục 2003 - 167tr. 24cm.

Nội dung của cuốn sách này trình bày một cách khái quát những hiểu biết cơ bản về các vấn đề sau: Những tiền đề cơ bản về hóa sinh học, di truyền học của công nghệ vi sinh. Các nguyên tắc cơ bản trong nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp, một số quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất một số sản phẩm như rượu, bia, các chế phẩm từ sữa, thu nhận protein từ vi sinh vật. Sử dụng vi sinh vật phòng chống côn trùng và các bệnh có hại cho cây trồng, vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiểm môi trường nước

14500đ


Vi sinh--Công nghệ sinh học
Vi sinh học--Công nghệ mới

Vi sinh học Công nghệ sinh học

660.6 / C

57

Powered by Koha