Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Hoàng

Tinh bột khai thác và ứng dụng Lê Văn Hoàng (Chủ biên), Trương Thị Minh Hạnh - Đà Nẵng Nxb. Đà Nẵng 2007 - 171tr. 21cm.

Giáo trình đã được hội đồng khoa học của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thông qua

Tài liệu tham khảo :tr.167 - 168

Cấu tạo, tính chất và các phương pháp hiện đại để xác định các chỉ số cơ bản của tinh bột. Kỹ thuật sản xuất tinh bột, biến hình tinh bột và ứng dụng của tinh bột biến hình.

25.000đ


Tinh bột--Khai thác và ứng dụng

Tinh bột Công nghệ thực phẩm Khai thác Ứng dụng

664.2 / T

Powered by Koha