Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Văn Đợi

Khảo nghiệm một số giống lúa mới vụ hè thu 2004 và vụ đông xuân 2004 - 2005 tại tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Phan Văn Đợi - Huế 2005 - 99tr.,pl. Minh họa (ảnh màu). 30cm.

Người HDKH: Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm Huế, 2005.

Tài liệu tham khảo (Cuối chính văn).

Luận văn nghiên cứu đánh giá các đặc điểm nông, sinh học cơ bản của một số giống lúa. Chọn lọc và đề xuất những giống có triển vọng. Khảo nghiệm sản xuất các giống có triển vọng và chọn những giống tiêu biểu cho năng suất cao, chống chịu tốt, phù hợp với cơ cấu sản xuất lúa 2 vu/năm để áp dụng vào sản xuất những địa phương có điều kiện sinh thái tương tự.


Cây lúa--Khảo nghiệm--Quảng Nam (Việt Nam)--Luận văn

Giống lúa Trồng trọt Đặc điểm nông, sinh học Cơ cấu sản xuất


Luận văn

NH.TT / 2005/P

Powered by Koha