Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Lộc

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ủ chua sắn và sử dụng DL - Methionine trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB X MC) có sắn ủ Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp. Mã số:: 4.02.01 Nguyễn Thị Lộc - Huế 2004 - 158 tr. 30 cm.

Người hướng dẫn khoa học: Lê Khắc Huy, Vũ Duy Giảng.

Luận án tiến sĩ trường Đại học Huế, 2004.

Xác định thành phần dinh dưỡng, hàm lượng độc tố HCN của củ và lá 1 số giống sắn được trồng ở miền Trung. Nghiên cứu sử dụng có hiệu quả sắn ủ chua trong chăn nuôi lợn thịt F1 (ĐBxMC) thông qua việc xác định tỷ lệ sắn ủ thích hợp trong khẩu phần, xác định giá trị dinh dưỡng của khẩu phần có bổ sung DL - methionime và xác định tỷ lệ DL - methionime bổ sung thích hợp trong khẩu phần có sắn ủ


Lợn thịt F1--Thức ăn--Nghiên cứu--Luận án
Sắn--Ủ chua--Quy trình--Luận án

Chăn nuôi Lợn thịt Sắn Thức ăn

636.408 5 / NG

Powered by Koha