Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr.134 - 138

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Đặc tính sinh học và môi trường của vi sinh vật. Môi trường phát triển của vi sinh vật. Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

14.000đ


Bảo quản thực phẩm--Hướng dẫn
Chế biến thực phẩm--Hướng dẫn
Vi sinh vật--Môi trường phát triển

Vi sinh vật Bảo quản thực phẩm Chế biến thực phẩm Môi trường phát triển

660.6 / H

6c8-060.3

Powered by Koha