Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nametnhicôp, A.F

Chế biến và bảo quản rau quả trong gia đình Nametnhicop, A.F - Hà Nội Nông nghiệp 1982 - 179tr. 19cm

Cách bảo quản và chế biến các loại rau quả trong gia đình: muối, ngâm dấm, làm nước quả, bột quả, mứt... Giới thiệu các quy trình thực hiện, dụng cụ bao bì đơn giản, phù hợp với điều kiện thủ công gia đình hoặc cơ sở sản xuất đối với từng loại rau


Rau quả

Rau Bảo quản thực phẩm Chế biến thực phẩm Qủa

664.02 / C

Powered by Koha