Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 202 results. Subscribe to this search

|
1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống ngô lai tại tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Đàm Thanh Tồn

by Đàm, Thanh Tồn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá thực trạng sản xuất rau, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất tồn dư trong một số sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Mai Văn Minh

by Mai, Văn Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao tại trại giống Phúc Lý, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Đặng Xuân Thọ

by Đặng, Xuân Thọ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa trên đất nhiểm mặn trong vụ hè thu 2012 tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Nguyễn Thị Thanh

by Nguyễn, Thị Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Thử nghiệm nhân giống, nghiên cứu ảnh hưởng của cây lạc dại và phân hữu vi sinh đến sinh trưởng phát triển trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng TRị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Trần Thị Thùy

by Trần, Thị Thùy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Ảnh hưởng của một số phân bón sinh học đến sinh trưởng, năng suất và sâu bệnh hại của giống lúa ML48 tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Văn Thương

by Nguyễn, Văn Thương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Trần Thanh Tùng

by Trần, Thanh Tùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Võ Xuân Hồng

by Võ, Xuân Hồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật giâm hom cây sâm Phú Yên (Abelmoschu sagittifolius Kurz) Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Trương Hùng Mỹ

by Trương, Hùng Mỹ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất cây sắn tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Nguyễn, Thị Trúc Mai

by Nguyễn, Thị Trúc Mai.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển hiệu quả kinh tế của một số giống hoa chuông (Sinninggia speciosa) ở các nồng độ phân bón lá khác nhau trong vụ đông xuân tại Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Nguyễn Công Bằng

by Nguyễn, Công Bằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG đối với giống lúa BT7 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Hồ Thị Thanh Hải

by Hồ, Thị Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến năng suất lúa trên đất phù sa không được bồi tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Thị Kim Hồng

by Nguyễn, Thị Kim Hồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Thực trạng sản xuất, đặc điểm sinh học, nông học và giải pháp phát triển các giống lúa gạo đỏ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Văn Phú

by Nguyễn, Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Maya&T1 đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất một số loại rau ăn lá tại thành phố Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Lê Kim Nam

by Lê, Kim Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghiên cứu một số giống lúa chất lượng có triển vọng trong năm 2012 - 2013 trên đất thịt nhẹ tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Xuân Lãm

by Nguyễn, Xuân Lãm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Thực trạng sản xuất, đặc điểm và giải pháp bảo tồn các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Bling Miên

by Bling, Miên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất và khả năng chống chịu của một số giống lúa trên đất nhiễm mặn tại Thừa Thiên Huế năm 2012 - 2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Trương Thị Hoàng Hà

by Trương, Thị Hoàng Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Ảnh hưởng của liều lượng NPK đến giống sắn mới triển vọng KM và HL2004-28 tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Khắc Khang

by Nguyễn, Khắc Khang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Ảnh hưởng của liều lượng lân vào thời kỳ phun Bo đến năng suất giống lạc TK10 tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Thị Phương Thảo

by Nguyễn, Thị Phương Thảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha