Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 279 results. Subscribe to this search

|
1. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển cao su tiểu điền ở Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Thị Thúy Hằng

by Trần, Thị Thúy Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng và phẩm chất rừng trồng của một số loài cây bản địa tại ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.62. Thái Thị Thanh Trà

by Thái,Thị Thanh Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Xây dựng giải pháp kĩ thuật lâm sinh tái phục hồi rừng nghèo kiệt tại khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Hồ Thị Như Trang.

by Hồ, Thị Như Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đánh giá hiện trạng quản lý rừng dựa vào cộng đồng nhằm đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vừng ở xã QUảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Thị Thùy Trang

by Nguyễn, Thị Thùy Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Phân tích xung đột về chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lý Thị Kiêm

by Lý, Thị Kiêm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Đánh giá hiện trạng quản lý rừng tự nhiên và đề xuất các hình thức quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng ở Huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm sinh: 60.62.62. Phạm Tấn Son

by Phạm, Tấn Son.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên sau khai thác tại vùng đệm vườn Quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Cao Ngọc Thành

by Cao, Ngọc Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vững tại ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Văn Tý

by Trần, Văn Tý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Tấn Nghiệp

by Nguyễn, Tấn Nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu tập quán và kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Minh Hóa - Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Thị Thanh Thủy.

by Lê, Thị Thanh Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Đánh giá thực trạng và để xuất sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả ở Huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Đặng Văn Kiệm.

by Đặng, Văn Kiệm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế,2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Tìm hiểu tình hình trồng cây Dó Bầu (Aquilari crassna pierre) và phương pháp tạo trầm nhân tạo trên cây Dó Bầu tại huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Thị Thu Hiền

by Lê, Thị Thu Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu hiện trạng làm cơ sở đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông lâm Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trương Thủy Vân.

by Trương, Thủy Vân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Nghiên cứu tính đa dạng khu hệ thú và những giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Văn Huyên

by Nguyễn, Văn Huyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Tìm hiểu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược quản lý cháy rừng định hướng đến năm 2015 tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Phạm Hồng Thái

by Phạm, Hồng Thái.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghiên cứu phân bố sinh thái của loài huỷnh (Tarrietia javanica Blume) phục vụ công tác phục hồi rừng tại tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Quốc Tuấn

by Trần, Quốc Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Mô hình hóa quá trình sinh trưởng cây bình quân lâm phần Thông nhựa (Pinus merkusii) phục vụ công tác điều tra, dự báo sản lượng rừng tại Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Văn Hiền.

by Lê, Văn Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu sinh trưởng làm cơ sở dự đoán sản lượng keo lai (A.Auriculiformis x A.Mangium) trên một số tiểu vùng sinh thái khác nhau tại Thừa Thiên Huế, phục vụ công tác kinh doanh rừng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm nghiệp: 60.62.60. Bùi Văn Tri.

by Bùi, Văn Tri.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Nghiên cứu một số đặc tính sinh thái học và xác định vùng phân bố của loài Bách xanh đá (Calocedrus rupestris Aver) tại vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trương Thanh Khai

by Trương, Thanh Khai.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Đánh giá khả năng cố định CO2 của một số trạng thái rừng phòng hộ khu vực đầu nguồn sông Bồ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trương Thị Phin

by Trương, Thị Phin.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha