Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 240 results. Subscribe to this search

|
61. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê Lê Anh Phụng

by Lê, Anh Phụng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP.Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

62. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá lăng nha, cá lăng vàng Nguyễn Chung

by Nguyên, Chung.

Edition: In lần thứ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

63. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ghẹ xanh, cua biển Nguyễn Chung

by Nguyễn, Chung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chs Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9). Lost (1).

64. Nghề phối giống nhân tạo bò Hà Văn Chiểu

by Hà, Văn Chiêu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

65. Nghề nuôi cầy hương Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Khắc Tích

by Nguyễn, Lân Hùng | Nguyễn, Khắc Tích.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

66. Kỹ thuật nuôi cá hú Nuôi trong bè Phạm Văn Khánh

by Phạm, Văn Khánh.

Edition: In lần 3Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

67. Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm Nguyễn Chung

by Nguyễn, Chung.

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữaMaterial type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

68. Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu Mastacembelus favus Phan Phương Loan

by Phan, Phương Loan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chi Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

69. Kỹ thuật nuôi trùn quế Đặng Bửu Long

by Đặng Bửu Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

70. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nàng hai Notopterus chitala Nguyễn Chung

by Nguyễn, Chung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP. Hồ Chí Minh Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

71. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lysine/năng lượng trong khẩu phần đến năng suất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai 3/4 máu ngoại nuôi thịt tại địa bàn Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 04.02.00. Phan Thanh Linh

by Phan, Thanh Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

72. Thử nghiệm nuôi thâm canh bò thịt sau cai sữa trong nông hộ ở Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vât: 60.62.40. Nguyễn Thị Thùy Vân

by Nguyễn, Thị Thùy Vân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

73. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng lysine và methionine trong khẩu phần lá khoai lang ủ trên lợn thịt. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 4.02.00. Hoàng Minh Tuấn

by Hoàng, Minh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

74. Nghiên cứu sức sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của một số nhóm gà lai F1 theo các phương thức nuôi khác nhau tại tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 60.62.40. Đào Lý Nhĩ

by Đào, Lý Nhĩ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

75. Hiệu quả sử dụng chế phẩm probiotics khi bổ sung vào thức ăn nuôi lợn sau cai sữa. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 40.02.00. Trần Giới

by Trần, Giới.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

76. Sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của lợn kiềng sắt ở Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật: 60.62.40. Đỗ Văn Chung

by Đỗ, Văn Chung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

77. Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm chế biến tôm trong khẩu phần gà thịt nuôi tại Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 4.02.01. Lê Thị Xuân

by Lê, Thị Xuân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2002Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2002. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

78. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sản xuất của lợn nái móng cái và lợn nái lai F1 (Móng cái x Yorkshire) nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật: 60.62.40. Mai Đức Trung

by Mai, Đức Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

79. Hướng dẫn thực tập sinh lý động vật Tài liệu dùng trong nhà trường Lưu Điệp

by Lưu, Điệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Bắc Trường Đại học Nông nghiệp 2 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

80. Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phát triển một số loài động vật hoang dã nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Thị Thùy Dương

by Nguyễn, Thị Thùy Dương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha