Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 98 results. Subscribe to this search

|
21. Community management of diversity of rice varieties in the coastal region of Hue, Vietnam Luận án tiến sĩ : Chuyên ngành Phát triển cộng đồng Trương Văn Tuyển

by Trương, Văn Tuyển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Los Baños 2002Dissertation note: Luận án tiến sĩ - - University of the Philippines at Los Baños. Title translated: Quản lý đa dạng giống lúa dựa vào cộng đồng ở khu vực ven biển của Huế, Việt Nam..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

22. Đánh giá tính kháng rầy nâu(Nilaparvata Iugens Stal.) của một số giống lúa mới tại Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trần Thị Hoàng Đông

by Trần, Thị Hoàng Đông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

23. Khảo nghiệm một số giống lúa mới có triển vọng cho năng suất cao tại tỉnh Phú Yên năm 2009 - 2010. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Phạm Thị Thỏa

by Phạm, Thị Thỏa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

24. Khảo nghiệm một số giống lúa mới năm 2006 - 2007 trên đất thịt nhẹ tỉnh QuảngTrị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Hoàng Hải Như

by Hoàng, Hải Như.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

25. Ảnh hưởngcủa liều lượng N, P, K đến tình hình phát sinh gây hại của một số đối tượng sâu bệnh hại chính đối với giống lúa HT1 trong vụ hè thu năm 2008 và vụ đông xuân 2008 - 2009 tại huyện Hải Lăng, tình Quảng trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Bùi Phước Trang

by Bùi, Phước Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

26. Nghiên cứu đặc điểm chất lượng vủa các giống lúa đang sử dụng và giống khảo nghiệm tại huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt : 60.62.01 Nguyễn Cẩm Long

by Nguyễn, Cẩm Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

27. Nghiên cứu tập đoàn giống lúa lai mới du nhập trong vụ đông xuân 2003 - 2004 tại tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Văn Thơ

by Nguyễn, Văn Thơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

28. Nghiên cứu sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu, năng suất của một số giống lúa triển vọng tại Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Ngô Kim Sơn

by Ngô, Kim Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

29. Tình hình sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn giống lúa của nông hộ huyện Can Lộc - Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành phát triển nông thôn: 60.62.25. Phan Đình Thắng

by Phan, Đình Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

30. Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại Quảng Bình năm 2010 - 2011. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Xuân Kỳ

by Nguyễn, Xuân Kỳ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

31. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giống lúa chịu mặc trên đất mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Lê Anh Đức

by Lê, Anh Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

32. Khảo sát một số giống lúa chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Phùng Ngọc Diễm Nguyên

by Phùng, Ngọc Diễm Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

33. Nghiên cứu ảnh hưởng bón phân, tưới nước đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống lúa HT1 và sự phát thải khí nhà kính tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Phan Thị Liên Phương

by Phan, Thị Liên Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

34. Ảnh hưởng của các mức bón phân hữu cơ bokashi than đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa H1 và khả năng cải thiện tính chất đất canh tác tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Trần Minh Quang

by Trần, Minh Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

35. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Đàm Thị Huế

by Đàm, Thị Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huê 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

36. Nghiên cứu tác động của chế phẩm EM đến các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh, năng suất, phẩm chất của hai giống lúa P6 và IR 35366 trồng tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ Sinh học. Chuyên ngành Thực vật học: 60.42.20 Trần Chí Thăng

by Trần, Chí Thăng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Sinh học - Trường Đại học Sư phạm -- Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

37. Giống lúa được công nhận 1984 - 2004

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

38. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao tại trại giống Phúc Lý, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Đặng Xuân Thọ

by Đặng, Xuân Thọ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

39. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa trên đất nhiểm mặn trong vụ hè thu 2012 tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Nguyễn Thị Thanh

by Nguyễn, Thị Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

40. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Võ Xuân Hồng

by Võ, Xuân Hồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha