Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 98 results. Subscribe to this search

|
41. Thực trạng sản xuất, đặc điểm sinh học, nông học và giải pháp phát triển các giống lúa gạo đỏ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Văn Phú

by Nguyễn, Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

42. Thực trạng sản xuất, đặc điểm và giải pháp bảo tồn các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Bling Miên

by Bling, Miên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

43. Giống lúa miền bắc Việt Nam Nguyễn Văn Hiển, Trần Thị Nhàn

by Nguyễn, Văn Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

44. Hạt giống lúa nước

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

45. Giới thiệu một số giống lúa có năng suất cao Đinh Văn Lữ, Trần Ngọc Trang

by Đinh, Văn Lữ.

Edition: In lần thứ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1971Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

46. Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao Đỗ Khắc Thịnh, Nguyễn Quốc Lý

by Trương, Đích.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

47. Tổ chức sản xuất giống lúa trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp Hồ Đắc Song, Trần Ngọc Trang, Trọng An

by Hồ ,Đắc Song.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

48. Chọn giống lúa ở các hợp tác xã

by Trần, Văn Chánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1961Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

49. Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng cao Nguyễn Văn Hoan

by Nguyễn, Văn Hoan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

50. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng:60.62.01.10. Phạm Đình Thành

by Phạm, Đình Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

51. Tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10 Nguyễn, Chánh Thiện

by Nguyễn, Chánh Thiện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế,2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

52. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn mới nhập nội tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Nguyễn Thanh Bình

by Nguyễn, Thanh Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

53. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa ngắn ngày triển vọng phục vụ sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Lê Minh Đức

by Lê, Minh Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

54. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10 Nguyễn Thế Nam

by Nguyễn, Thế Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

55. Ảnh hưởng các chế độ tưới nước đến giống lúa CH207 và sự phát thải khí nhà kính tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Võ Văn Nghi

by Võ, Văn Nghi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

56. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa trong điều kiện đất bị nhiễm mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng:60.62.01.10 Trần Thị Hương Sen

by Trần, Thị Hương Sen.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế,2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

57. Ảnh hưởng của các chế độ tưới nước đến giống lúa HT1 và sự phát thải khí nhà kính tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Hoàng Trọng Nghĩa

by Hoàng, Trọng Nghĩa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

58. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại trên hai giống lúa DDT34, HP10 tại Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Đoàn Anh Tuấn

by Đoàn, Anh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

59. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến giống lúa P6 và HT1 theo hướng thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Hà Ngọc Thành

by Hà, Ngọc Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

60. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần nhập nội tại tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Nguyễn Thị Hoàng Vi

by Nguyễn, Thị Hoàng Vi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha