Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 183 results. Subscribe to this search

|
1. Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp = Pork industry handbook : Thú y

Material type: book Book; Format: print Other title: Pork industry handbook.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

2. Nghiên cứu mức năng lượng, protein trong khẩu phần thức ăn và phương thức nuôi của một số giống gà thả vườn tại Thừa Thiên Huế Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp. Mã số:: 4-02-01 Trần Sáng Tạo

by Trần, Sáng Tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận án tiến sĩ trường Đại Học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ủ chua sắn và sử dụng DL - Methionine trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB X MC) có sắn ủ Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp. Mã số:: 4.02.01 Nguyễn Thị Lộc

by Nguyễn, Thị Lộc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận án tiến sĩ trường Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đánh giá giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn giàu Protein và xác định nhu cầu Lysine tiêu hoá / năng lượng trao đổi cho lợn móng cái nuôi thịt ở miền Trung Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành tchăn nuôi động vật. Mã số:: 62 62 40 01 Ngô Hữu Toàn

by Ngô, Hữu Toàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận án tiến sĩ trường Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của hươu sao (Cervus nippon pseudaxis) nuôi tại miền Trung Việt Nam Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành Chăn nuôi động vật nông nghiệp. Mã số: 4.02.01 Trần Mạnh Đạt

by Trần, Mạnh Đạt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2000Dissertation note: Luận án tiến sĩ Viện Chăn nuôi Quốc gia Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Một số giải pháp kinh tế kỹ thuật chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở hộ nông dân tỉnh Quảng Bình Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành Kinh tế và tổ chức lao động. Mã số: 5.02.07 Hoàng Mạnh Quân

by Hoàng, Mạnh Quân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2001Dissertation note: Luận án tiến sĩ - - Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 2001. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh đến chỉ tiêu sinh lý và sức sản xuất của lợn nuôi thịt ở miền Trung Luận án tiến sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi động vật.Mã số: 62.62.40.01 Lê Văn Phước

by Lê, Văn Phước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận án tiến sĩ - - Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu mức protein và tỷ lệ lysine/ năng lượng trong khẩu phần lợn nái móng cái nuôi ở một số tỉnh miền Trung Luận án tiến sĩ nông nghiệp : Chuyên ngành chăn nuôi động vật. Mã số: 62.62.40.01 Hoàng Nghĩa Duyệt

by Hoàng, Nghĩa Duyệt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận án tiến sĩ - - Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Ảnh hưởng của các yếu tố đến sự lựa chọn phương thức chăn nuôi bò trong nông hộ vùng cát ven biển tại huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành phát triển nông thôn: 60.62.25. Tống Vĩnh Trung

by Tống, Vĩnh Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Ảnh hưởng của việc sử dụng các hỗ hợp thức ăn giàu Protein đến thu nhận thức ăn, tiêu hóa, tăng trọng và hiệu quả kinh tế khi vỗ béo bò lai Brahman Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.40. Nguyễn Hữu Nguyên

by Nguyễn, Hữu Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lysine/năng lượng trong khẩu phần đến năng suất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai 3/4 máu ngoại nuôi thịt tại địa bàn Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 04.02.00. Phan Thanh Linh

by Phan, Thanh Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Ảnh hưởng của độ cao đặt nguồn thức ăn đến lượng ăn vào và hiệu quả khai thác thức ăn của dê. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi động vật nông nghiệp: 40.02.00 Lê Công Sơn

by Lê, Công Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Thử nghiệm nuôi thâm canh bò thịt sau cai sữa trong nông hộ ở Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vât: 60.62.40. Nguyễn Thị Thùy Vân

by Nguyễn, Thị Thùy Vân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn khác nhau đến khả năng sản xuất và sức đề kháng bệnh của lợn thịt. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.40. Nguyễn Thị Bê

by Nguyễn, Thị Bê.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng lysine và methionine trong khẩu phần lá khoai lang ủ trên lợn thịt. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 4.02.00. Hoàng Minh Tuấn

by Hoàng, Minh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghiên cứu sức sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của một số nhóm gà lai F1 theo các phương thức nuôi khác nhau tại tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 60.62.40. Đào Lý Nhĩ

by Đào, Lý Nhĩ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Ảnh hưởng của các kiểu chuồng nuôi khác nhau đến năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái ở Quảng Ninh, Quảng Bình Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi 60.62.40 Lê Thị Ngọc Thủy

by Lê, Thị Ngọc Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Hiệu quả sử dụng chế phẩm probiotics khi bổ sung vào thức ăn nuôi lợn sau cai sữa. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp: 40.02.00. Trần Giới

by Trần, Giới.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Nghiên cứu tình hình bệnh dịch tả và thử nghiệm một số biện pháp phòng chống nhằm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành thú y: 60.62.50 Nguyễn Văn Hưng

by Nguyễn, Văn Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2005Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Ứng dụng phương pháp PCR để xác định độc tố của vi khuẩn E.Coli gây bệnh tiêu chảy ở lợn con và điều trị thử nghiệm Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành thú y: 60.62.50 Lê Hoài Nam

by Lê, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha