Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 66 results. Subscribe to this search

|
21. Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại Quảng Bình năm 2010 - 2011. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Xuân Kỳ

by Nguyễn, Xuân Kỳ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

22. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giống lúa chịu mặc trên đất mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Lê Anh Đức

by Lê, Anh Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

23. Khảo sát một số giống lúa chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế năm 2010 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Phùng Ngọc Diễm Nguyên

by Phùng, Ngọc Diễm Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

24. Nghiên cứu ảnh hưởng bón phân, tưới nước đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống lúa HT1 và sự phát thải khí nhà kính tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Phan Thị Liên Phương

by Phan, Thị Liên Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

25. Ảnh hưởng của các mức bón phân hữu cơ bokashi than đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa H1 và khả năng cải thiện tính chất đất canh tác tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Trần Minh Quang

by Trần, Minh Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

26. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Trồng trọt: 60.62.01 Đàm Thị Huế

by Đàm, Thị Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huê 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

27. Nghiên cứu tác động của chế phẩm EM đến các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh, năng suất, phẩm chất của hai giống lúa P6 và IR 35366 trồng tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ Sinh học. Chuyên ngành Thực vật học: 60.42.20 Trần Chí Thăng

by Trần, Chí Thăng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Sinh học - Trường Đại học Sư phạm -- Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

28. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao tại trại giống Phúc Lý, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Đặng Xuân Thọ

by Đặng, Xuân Thọ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

29. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa trên đất nhiểm mặn trong vụ hè thu 2012 tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Nguyễn Thị Thanh

by Nguyễn, Thị Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

30. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 Võ Xuân Hồng

by Võ, Xuân Hồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

31. Thực trạng sản xuất, đặc điểm sinh học, nông học và giải pháp phát triển các giống lúa gạo đỏ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Nguyễn Văn Phú

by Nguyễn, Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

32. Thực trạng sản xuất, đặc điểm và giải pháp bảo tồn các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Bling Miên

by Bling, Miên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

33. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng:60.62.01.10. Phạm Đình Thành

by Phạm, Đình Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

34. Tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10 Nguyễn, Chánh Thiện

by Nguyễn, Chánh Thiện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế,2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

35. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn mới nhập nội tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Nguyễn Thanh Bình

by Nguyễn, Thanh Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

36. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa ngắn ngày triển vọng phục vụ sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Lê Minh Đức

by Lê, Minh Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

37. Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10 Nguyễn Thế Nam

by Nguyễn, Thế Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

38. Ảnh hưởng các chế độ tưới nước đến giống lúa CH207 và sự phát thải khí nhà kính tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Võ Văn Nghi

by Võ, Văn Nghi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

39. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa trong điều kiện đất bị nhiễm mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng:60.62.01.10 Trần Thị Hương Sen

by Trần, Thị Hương Sen.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế,2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

40. Ảnh hưởng của các chế độ tưới nước đến giống lúa HT1 và sự phát thải khí nhà kính tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Hoàng Trọng Nghĩa

by Hoàng, Trọng Nghĩa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha